Ako sa stať členom

Kto sa môže stať členom BKR Púchov???

Členom Bedmintonového klubu RACQUETS sa môže stať stať dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré má dobré športovo pohybové danosti. Členom BKR Púchov sa môže stať taktiež dieťa staršie ako 15 rokov, a to v prípade, že je športovo talentované a má veľmi dobré športové návyky. Dospelý sa môže stať členom BKR len ak jeho bedmintonová výkonnosť je minimálne na úrovni IV. ligy, čiže je schopný/á sa presadiť v oficiálnych zápasoch SZBe. Všetky prijatia do klubu hodnotí a analyzuje hlavný tréner BKR Púchov.

Čo potrebujem k tomu, aby som sa stal členom BKR Púchov???

  1. Vyplniť žiadosť o členstvo v BKR Púchov a odovzdať túto žiadosť predsedovi BKR Púchov. Žiadosť o členstvo nájdete tu: Žiadosť o členstvo v BKR Púchov
  2. Platiť členské príspevky tak ako boli schválené prostredníctvom Stanov klubu a členskej schôdzi BKR Púchov.

Aké sú výhody členstva???

Členovia BKR Púchov majú zvýhodnenú cenu kurtov, a to na oficiálnom tréningu BKR Púchov.

Členovia BKR Púchov majú počas tréningu klubu bedmintonové košíky zabezpečené – čiže vlastné košíky si nemusia nosiť.

Členovia BKR (deti , dospelí) majú k dispozícií tréningové pomôcky zamerané na zlepšenie ich fyzickej , dynamickej, rýchlostnej a bedmintonovej zručnosti.

Člen BKR Púchov, ktorý dosiahol vek 18 rokov môže na členskej schôdzi voliť a byť volený do orgánov BKR Púchov.

Ako často bývajú tréningy???

Dospelí trénujú 2 krát do týždňa vo večerných hodinách. Minimálne jeden tréning do týždňa je povinný. TRÉNINGY DOSPELÍ 

Termíny detských a dospeláckych tréningov nájdete tu: TRÉNINGY DETI

Musím chodiť pravidelne na tréningy???

Tréningy detí sú povinné!!! Minimálny počet absolvovaných tréningov za týždeň sú 2. Mesačne by malo dieťa absolvovať minimálne 8 tréningových jednotiek.

Tréningy dospelých sú benevolentnejšie. Dospelý člen má povinnosť chodiť minimálne jeden krát do týždňa na tréning. V súčasnosti je k možnosť trénovania 2 krát do týždňa.

Čo potrebujem na tréning???

  1. Chuť športovať a niečo nového sa naučiť ;)
  2. čistú športovú halovú obuv (taká, ktorá nijakým spôsobom nepoškodzuje kurty!!!)
  3. športové oblečenie (tričko, kraťasy, tepláky, ponožky….)
  4. bedmintonovú raketu
  5. pitnú vodu (čistú, minerálku, čaj) , popr. možnosť zakúpenia v Športcentre

Koľko členov má už BKR Púchov???

Zoznam všetkých aktuálnych členov BKR Púchov nájdete tu: ZOZNAM ČLENOV

Kde sa dozviem viac???

Všetky konkrétnejšie informácie Vám zodpovie predseda BKR Púchov Ing. Miloš Čuntala.

Kontakt: 0902414313

e-mail: milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk