BKR CUP 2016

1353516474505

DSC_2292

RACQUETS ADULT CUP 2016

OTVORENÝ MEDZINÁRODNÝ BEDMINTONOVÝ TURNAJ

OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT

DVOJHROVÝ TURNAJ DOSPELÝCH

ADULT SINGLES TOURNAMENT

Termín turnaja / Date 18.6.2016
Názov podujatia / Name of tournament 1.ročník medzinárodného dvojhrového turnaja – RACQUETS CUP1st annual international singles tournament –  RACQUETS CUP
Organizátor / Organizer Bedmintonový klub RACQUETS PúchovBADMINTON CLUB RACQUETS PÚCHOV
Miesto / Place Športcentrum Púchov
Adresa / Address Nábrežie slobody 1926/4; Púchov 020 01
Počet kurtov / Courts 4
GPS súradnice /          GPS coordinates N 49.123564 / E 18.331126
Časový harmonogram /Time Schedule 8:00 – 8:30 – prezentácia /presentation9:00 – 15:00 – „Švajčiar“ / Swiss 15:00 – 18:00 – „pavúk“  /Knockout 18:00 – 19:00 – vyhodnotenie/evaluation
Právo účasti /     Players laws of entry registrovaní a amatérski hráči bedmintonuregistrated and amateurs badminton players
Limitovaný počet hráčov / Participants Limitation maximálne 40 hráčov (ženy, muži), poradie prijatia prihlášok je rozhodujúce, uzávierka prihlášok 30.5.2016 o 18:00maximum 40 players (women, men), the receipt of the entries is decisive; entry closure is 30.5.2016 at 18:00 PM.
Kategórie / Categories dvojhra muži / men singlesdvojhra ženy women singles
Hrací systém /     Playing System dvojhry sa hrajú systémom „švajčiar“, predpokladaný počet kôl – 5(6). Nasleduje postup najlepších 8 hráčov do hlavného pavúka + spodné pavúky.singles is played with „Swiss system“, estimated number of 5 (or 6)  rounds. After that the best 8 players is followed to the main knockout + others lower knockouts.
Bodovací systém / Scoring system „Švajčiar“ – 2 hrané sety do 15 bodov víťazstvo 15:7 a lepšie – 3 bodyvíťazstvo 15:8 a horšie – 2 bodyprehra 8:15 a lepšia – 1 bod

prehra 7:15 a horšia – 0 bodov

„pavúk“ – 2 víťazné sety do 15 bodov

víťaz v „pavúku“ postupuje ďalej, prehratý ďalej v turnaji nepokračuje.

Informácie / Information Ing. Miloslav Čuntala mobile: +421 902 414 313e-mail: c.milos85@gmail.com
Registrácia/Registration e-mail: c.milos85@gmail.com
Ukončenie registrácie / Entry Closure 30.5.2016 o 18:00  
Štartovné / Entry Fees 20 € / hráč20 € for player
Platba / Payment v deň turnajaon the day of tournament
Občerstvenie / Refreshments V CENE ŠTARTOVNÉHO – formou samoobsluhy – GULÁŠ, POMAZÁNKY, MINERÁLKAincluded in the entry fee – self-service – GOULASH, special spreads, mineral water
Košíky / Shuttlecocks YONEX – pierkové košíky (AS-10, alebo AC-TR…)dodáva organizátor v množstve 1 ks = 1 setYONEX – feather shuttle (AS-10, or AC-TR…)provided by organizer in the amount 1 pc for 1 set
Slávnostné ukončenie / Clocing ceremony vyhlásenie výsledkov, víťazi (1.-3.miesto)  budú odmenení pohárom a cenami.  Ukončenie cca o 18 – 19 hodine.Announcement of the results, winers(1st – 3th place) will be awarded with a cup and pricesEnding ceremony about 18 or 19 PM.
Večerné posedenie / Evening session švédske stoly plné dobrôt ( 7 €/osoba)posedenie v kruhu priateľov, voľná zábavaself-service bufet (7€/player), fun with friends 

______________________________________________________