GP B dospelých

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

P R O P O Z Í C I E

bedmintonového turnaja

GRAND PRIX „B“ dospelých

 

Usporiadateľ :           BK RACQUETS Púchov

Miesto konania:         Športcentrum (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov  – 4 ihriská

Dátum konania:        17. MÁJA 2015 – NEDEĽA

Právo účasti:              všetci včas prezentovaní hráči registrovaní v oddieloch SZBe s právom štartu v kategórií dospelých

Vrchný rozhodca:     Ing. Miloslav ČUNTALA

Disciplíny:                  dvojhry, štvorhry (mužské, ženské)

Systém:                      určí sa podľa počtu účastníkov (vyraďovací, alebo skupinový)

Nasadenie:                 na základe priebežných rebríčkov dospelých k 16.3.2015

Košíky:                       vlastné, v schválenom poradí

Rozhodovanie:           rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:            hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:                  10,00 €/hráč

Informácie                 Ing. Miloslav Čuntala tel. 0902 414 313 ,

email: c.milos85@gmail.com

Ceny:                          diplomy, medaile

Časový program:      prezentácia:     08:20 – 08:30 hod.                                                                                           losovanie:        08:50 hod.

zahájenie:        9:00 hod.

Prezentácia na email: c.milos85@gmail.com do 15.5.2015 do 17.00 hod.

Upozornenie:             hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety!!!

 

 

V Púchove 1.5.2015                                                                             Ing. Miloslav Čuntala