GP B U11-U15

slide

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

P R O P O Z Í C I E

Bedmintonového turnaja

 

GRAND PRIX „B“ U11, U13 a U15

Usporiadateľ :           Bedmintonový klub RACQUETS Púchov – BKR Púchov

Miesto konania:         Športcentrum (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov

– 4 ihriská. GPS súradnice: 49.1229528,18.330765799999994

Dátum konania:        11. SEPTEMBRA 2016 – NEDEĽA

Právo účasti:              všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategóriách U11, U13 a U15 s platnou registráciou v SZBe

Vrchný rozhodca:     Ing. Miloslav ČUNTALA

Disciplíny:                  dvojhry (chlapci, dievčatá)

Systém:                      určí sa podľa počtu účastníkov (vyraďovací, alebo skupinový)

Nasadenie:                 na základe redukovaných rebríčkov jednotlivých kategórií k 01.08.2016

Košíky:                       vlastné, v schválenom poradí

Rozhodovanie:           rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny:            hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:                  7,00€ / hráč

Informácie                 Ing. Miloslav Čuntala tel. 0902 414 313 , Email: c.milos85@gmail.com

Ceny:                          medaile, sladkosť

KATEGÓRIE U11 a U15

KATEGÓRIA U13

Prezentácia

08:30 – 08:45

Prezentácia

12:30 – 12:45

Losovanie

08:55

Losovanie

12:55

Zahájenie

09:00

Zahájenie

cca 13:00

Časový program:

POZN: Čas zahájenia kategórie U13 je len orientačný – podľa skončenia U11,15.

Hráč môže štartovať len v jednej vekovej kategórií!!!

Prezentácia na email: c.milos85@gmail.com do 10.09.2016 do 16.00 hod.

Upozornenie:             hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe. V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety!!! Vstup do haly len v prezuvkách, resp. halovej obuvi !!!

V Púchove 26.08.2016                                                                      Ing. Miloslav Čuntala

VSJ_2059