RACQUETS YOUTH CUP 2019

_SJ_2098

_SJ_3575

RACQUETS YOUTH CUP 2019

OTVORENÝ MEDZINÁROTNÝ TURNAJ MLÁDEŽE V BEDMINTONE

OPEN YOUTH INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT

KATEGÓRIE / CATEGORIES : U11 , U13, U15 , U17

DISCIPLÍNY / EVENTS : DVOJHRY a ŠTVORHRY / SINGLES and DOUBLES

TERMÍN / DATE: 21. – 23. 6. 2019 / 21st – 23th of Jun

DNI /DAYS / Piatok až Nedeľa / Friday to Sunday

Tu sa môžeš prihlásiť na turnaj / Click down for entry form to register to the tournament

 

 

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

 

INVITATION

 

- click on invitation to find full document

 

 

_SJ_2098

NÁZOV PODUJATIA /  TOURNAMENT NAME

 RACQUETS YOUTH CUP 2019  – 4. ročník

otvorený medzinárodný turnaj  mládeže v bedmintone

RACQUETS YOUTH CUP 2019 – 4th year tournament

open international badminton youth tournament

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

BADMINTON CLUB RACQUETS PÚCHOV

TERMÍNY / DATES

FRIDAY         21th of Jun 2019  from 10:00 a.m. SINGLES

SATURDAY  22TH of Jun 2019  from 09:00 a.m. SINGLES, DOUBLES  

SUNDAY      23TH of Jun 2019   from 09:00 a.m. SINGLES, DOUBLES

Sunday – Semifinals and Finals all categories

MIESTO / PLACE

ADRESA / ADDRESS

GPS COORDINATES

HALL WEB PAGE

KURTY / COURTS

Mestská športová hala Púchov – MŠK Púchov

Ul. 1. Mája 834/29; Púchov 020 01

49° 7′ 6.7143649″ N / 18° 19′ 22.3990059″ E
http://msk.mskpuchov.sk/sportova-hala/

5 courts (profesional PVC flour)

DISCIPLÍNY /EVENTS

Dvojhry a štvorhry / Singles and Doubles

U11 – 2009 and younger  – Singles

U13 – 2007 – 2008            – Singles / Doubles (U11 + U13 – doubles)

U15 – 2005 – 2006           – Singles / Doubles

U17 – 2003 – 2004           – Singles / Doubles

Časový harmonogram/

Time Schedule

09:00 – 09:30 – prezentácia /presentation

10:00 – začiatok hry / first games (FRIDAY)

PO POSLEDNOM ZÁPASE/AFTER LAST MATCH-vyhodnotenie/evaluation

Teamové vyhodnotenie po turnaji / Team evaluation after comptetition

HRACÍ SYSTÉM / SYSTEM OF PLAY

DVOJHRY A ŠTVORHRY / SINGLES AND DOUBLES

Hrací systém – SINGLES – základné skupiny + vyraďovací systém/

Preliminary round – Group stage (round robin)

Final round – Simple knock-out system

Hrací systém – DOUBLES – vyraďovací systém / Simple knock-out

Garantujeme každému hráčovi dva zápasy v dvojhre.

We guarantee every player two games in singles.

 

KATEGÓRIE / CATEGORIES

Dvojhry a štvorhry chlapcov, dievčat

boy´s and girls  singles and doubles  

NASADENIE / SEED

LOSOVANIE / DRAW

Nasadenie – podľa národných priebežných rebríčkov v sezóne 2019.

Seeding – according to the national interim ranking in the season 2019.

Losovanie: Dátum losovania 19. Jun 2019

Draw: Date of the draw: 19TH of Jun 2019

The draw will be published on www.tournamentsoftware.com

 

CENY / PRIZES

Poháre, medaile a ceny pre prvých troch hráčov z každej kategórie.

Trophies, medals and prizes for the first three players in each event.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŠIKY /SHUTTLECOCKS

KAWASAKI TEAM 2

Košíky YONEX sa budú dať zakúpiť v hale.

YONEX shuttlecocks can be bought in the hall.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV /

ENTRY REGISTRATION

Prihlášky zasielajte na e-mail:  c.milos85@gmail.com nie po ukončení registrácie.

The entry should be send toc.milos85@gmail.com not later than entry deadline.

UKONČENIE REGISTRÁCIE / ENTRY DEADLINE

16. 6. 2019 o 23:59

16ST JUN 2019 at 23:59

INFORMÁCIE / INFORMATION

Ing. Miloslav Čuntala

e-mail: c.milos85@gmail.com

mobile: +421 902 414 313

Štartovné / Entry Fees

14 € ,- za účastníka v dvojhre

7 € za účastníka v štvorhre

14 € ,-per participant in singles

7 € per participant in doubles

Platba / Payment

Štartovné / Entry fee

The entry fee can to be paid in advance of the tournament by bank transfer. Organizer can accept cash payment at the tournament office, latest on Saturday, 21 Jun 2019.

           Payment details:

Bank:                         VUB bank a.s.

Address of bank:    Nám. Slobody 1657, 020 01 Púchov,

BIC (Swift) code:     SUBASKBX

IBAN:                        SK78 0200 0000 0030 8232 1759

Account owner:     Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

Penzióny a priváty v okolí cca 15 – 50 €/osoba/noc

Private apartments around hall (cca 10–30€/person/night)

VYPLETANIE / STRINGING

Vypletací servis – vypletanie rakiet v hale

Stringing service – stringing racquets in hall

RAŇAJKY / BREAKFAST

4 € na osobu/deň

4 € per person/day

Do prihlášky je potrebné uviesť počet osôb na raňajky.

It Is necessary to specify number of persons for breakfast.

BUFFET

OBED / LUNCH

VEČERA / DINNER

Občersvenie a strava budú počas turnaja zabezpečené formou bufetu v hale.

Snack and meal will be provide in bufet stage in hall.

GRILOVAČKA – VEČERNÁ PÁRTY BBQ – EVENING PARTY

V sobotu po turnaji bude grilovačka.

After Saturday tournament will be BBQ.