Púchovský bedmintonový nočák

PÚCHOVSKÝ BEDMINTONOVÝ NOČÁK 3

 ”KAŠA MALTA CUP” 3

Bedmintonový turnaj pre všetkých nadšencov tohto krásneho športu

 

Miesto konania: Kultúrno-športové stredisko Košeca
Dátum konania:

31.7.2015 /z piatka na sobotu/

Organizátor: Čuntala Miloš
Informácie: 0902 414 313,  e-mail: milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk
Právo účasti: Všetci čo majú radi tento šport a udržia bedmintonovú raketu ;)
Štartovné               (s občerstvením):

15€/osoba

Občerstvenie: Guláš, pomazánky + niečo slané pod zub
Registrácia: Miloš Čuntala: 0902 414 313; milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk;

najneskôr do 30.7.2015 do 17 hod.!!! 

Prezentácia: v deň turnaja najneskôr do 17:30 hod.
Zahájenie: cca 17:45 hod.
Úvodné zápasy:

18:00 hod.

Ukončenie: Cca o 00:30 (sobota)
Košíky: dodáva usporiadateľ – Yonex Mavis 350 (žlté)
Kategórie: štvorhra – mix; štvorhra – muži a štvorhra ženy
Kapacita turnaja:

48 hráčov/čok (muži, ženy)

Hrací systém: Hrajú sa len štvorhry a mixy a to striedavo. Počet kôl – minimálne 10. Hrá sa na čas – jeden zápas = 8 – 10 min. Začína sa mixom.
Losovanie: Po každom kole sa losuje zloženie štvorhier, resp. mixov
Rozhodovanie: vo vlastnej réžií hráčov (čiže hráči si rozhodujú sami v rámci fair-play)
Vyhodnotenie a odmeňovanie: Po odohratí všetkých zápasov budú vyhlásené výsledky a víťazi budú odmenení medailami.
Upozornenie: Hráči sa zúčastňujú podujatia  na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. Organizátor súťaže nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu súťažiacich.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny herného systému!!!

Púchov 16.7. 2015                                                                                        Čuntala Miloš