Púchovské športové hry

PÚCHOVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY

STREDOŠKOLSKÉ STOLNOTENISOVÉ HRY DRUŽSTIEV

OTVORENÝ RODINNÝ TURNAJ DRUŽSTIEV V STOLNOM TENISE

POZVÁNKA

Mesto Púchov v spolupráci s Komisiou športu zriadenou pri MsZ Púchov,

BK RACQUETS Púchov, ŠK ODEMA Púchov, Športcentrum Púchov

pozývajú

študentov stredných škôlobyvateľov Púchova a okolia

na historicky prvé

PÚCHOVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY  V STOLNOM TENISE

2. Január 2016  Športcentrum Púchov

PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR:                MESTO PÚCHOV, BKR PÚCHOV, ŠK ODEMA PÚCHOV

DÁTUM KONANIA:          2. január 2016

MIESTO KONANIA:          Športcentrum Púchov  (tenisová hala) – 8 stolov

ADRESA:                              Nábrežie slobody 1926/4; Púchov 020 01

PREZENTÁCIA:                   8:30 – 9:00 (prezentácia hráčov/družstiev v deň konania sa PŠH najneskôr do 9:00)

ZAHÁJENIE:                         9:30 Slávnostné otvorenie  projektu PŠH

ÚVODNÉ  ZÁPASY:           10:00

VYHODNOTENIE:              po ukončení stolnotenisových hier

PRAVIDLÁ:                          podľa medzinárodných pravidiel ITTF

VÝBAVA HRÁČA:              športové oblečenie, halová obuv, raketa

ŠTARTOVNÉ:                      5 € /družstvo – rodinný tím

                                               3 €/jednotlivec – stredné školy

CENY:                                               ceny, diplomy a poháre pre víťazov (1.-3. miesto)

UPOZORNENIE:               Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na PŠH v stolnom tenise na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; organizátor súťaže nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov stolnotenisovej súťaže PŠH.

V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety !!! Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá !!!

Vstup do haly len v prezuvkách !!!   

POZNÁMKA:  KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŠH 2016 DOSTANE TRIČKO S NOVÝM LOGOM

PODPORTE  PŠH 2016, ZAČÍNA NOVÁ ÉRA ŠPORTU PRE VŠETKÝCH V PÚCHOVE! !!!!

SYSTÉM SÚŤAŽE PRE OTVORENÝ RODINNÝ TURNAJ

Skupinový systém s postupom najlepších 2 tímov do hlavného pavúka, z ktorého vzíde víťaz otvoreného rodinného turnaja v stolnom tenise. Tímy umiestnené na 3. a nižšom mieste budú hrať spodného „pavúka“ o konečné umiestnenie.

Skupiny aj „pavúky“ sa hrajú na 3 víťazné sety do 11 bodov (rozdiel o 2 body).

Poradie zápasov v stretnutí:

  1. 1.     Dvojhra : HRÁČ (NAD 19) – HRÁČ (NAD 19) – napr. otec vs. otec
  2. 2.     Dvojhra: HRÁČ (DO 15) – HRÁČ (DO 15) – napr. syn vs. syn

ŠTVORHRA: RODINA vs. RODINA

SYSTÉM SÚŤAŽE STREDNÉ ŠKOLY

Skupinový systém s postupom najlepších dvoch hráčov do hlavného „pavúka“, z ktorého vzíde víťaz stredoškolského turnaja v stolnom tenise.

Hráči na treťom a nižšom mieste v skupine budú hrať spodných „pavúkoch.

Skupiny aj „pavúky“ sa hrajú na 3 víťazné sety do 11 bodov (rozdiel o 2 body).

 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY HERNÉHO SYSTÉMU!!!