Informácie o PuBL

PÚCHOVSKÁ BEDMINTONOVÁ LIGA (PuBL) 2016/17

MARCOVÁ ČASŤ LIGY – 5. KOLO

Bedmintonová liga

Miesto konania: Športcentrum Púchov
Dátum konania:

12. 03. 2017 /NEDEĽA/

Organizátor: BKR Púchov
Informácie: Čuntala Miloš: 0902 414 313,

e-mail: milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk

Právo účasti: registrovaní hráči hrajúci max. II. ligu zmiešaných družstiev  a amatérski bedmintonoví hráči

Štartovné

13€/hráč ; (11€/hráč – členovia BKR Púchov)

8€/hráč do 18 rokov

Štartovné zahŕňa nájom haly, hracie košíky, minerálku, medaile
Občerstvenie: možnosť zakúpenia si v reštaurácii U Jakuba (v Športcentre)
Registrácia: Miloš Čuntala: 0902 414 313; milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk;

najneskôr do 10.03.2017 do 16 hod.!!! 

Prezentácia:

v deň turnaja do 8:30 hod.

Zahájenie: cca 8:50 hod.
Úvodné zápasy: cca 9:00 hod. – štvorhry (muži, ženy)

cca 13:00 hod. – štvorhra  mix

Ukončenie: cca o 17 hod.
Košíky: dodáva organizátor –  plastové košíky YONEX MAVIS 350 (žltá farba, modrý prúžok)
Kategórie: štvorhry mužské, ženské a mixy
Kapacita turnaja: štvorhra (muži, ženy) = 24 tímov; štvorhra – mix = 20 tímov
Hrací systém: podľa počtu prihlásených, aby každý odohral minimálne 4 zápasy v každej kategórií v ktorej štartuje
Nasadzovanie: podľa priebežného rebríčka PuBL 2016/17
Rozhodovanie: vo vlastnej réžií hráčov (čiže hráči si rozhodujú sami)
Bodovanie: PuBL 2016/17 bude bodovaná systémom, ktorý je zverejnený v hernom systéme turnaja. Viď ďalší dokument: hrací systém PuBL
Vyhodnotenie a odmeňovanie: Vyhodnotenie 5. kola PuBL bude bezprostredne po odohratí turnaja. Víťazi budú odmenení medailami.

Celkové vyhodnotenie PuBL bude po 10. kole PuBL -v Júni/Júli 2016.

Upozornenie: Hráči sa zúčastňujú podujatia (bedmintonovej ligy) na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. Organizátor súťaže nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu súťažiacich.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny herného systému!!!

Púchov 19.02. 2017                                                                                      Čuntala Miloslav