GP B U11

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

P R O P O Z Í C I E

Bedmintonového turnaja

GRAND PRIX „B“ U11

 

Usporiadateľ :           BKR Púchov

 

Miesto konania:         Športcentrum (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov

– 4 ihriská

Dátum konania:        23. FEBRUÁRA 2014 – NEDEĽA

Právo účasti:              všetci včas prezentovaní registrovaní hráči s právom štartu v kategórií U11

Vrchný rozhodca:     Ing. Miloslav ČUNTALA

 

Disciplíny:                  dvojhry (prípadne štvorhry)

Systém:                      určí sa podľa počtu účastníkov (vyraďovací, alebo skupinový)

Nasadenie:                 na základe priebežných rebríčkov U11 k 1.1.2014

Košíky:                       vlastné, v schválenom poradí

Rozhodovanie:           rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

 

Hosp. pokyny:            hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné:                  4,00 €/hráč za všetky disciplíny

Informácie                 Ing. Miloslav Čuntala tel. 0902 414 313 , Email: c.milos85@gmail.com

Ceny:                          Diplomy, sladkosti

 

Časový program:      prezentácia:     09:30 – 09:50 hod.                                                                                           losovanie:        09:50 hod.

zahájenie:        10:00 hod.

Prezentácia na email: c.milos85@gmail.com do 22.2.2014 do 20.00 hod.

 

Upozornenie:             hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety!!!

 

 

V Púchove 3.1.2014                                                                         Ing. Miloslav Čuntala