Rebríček ABL 2013/14

CELKOVÉ PORADIE AMATÉRSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGY

PO 10.  KOLE  (Sep, Okt, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar,Apr,Máj, Jún)

DVOJHRA MUŽI

Hráčom získané body za jednotlivé turnaje ABL 2013/14

PORADIE

Priezvisko Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1

Pilko Tomáš

x

100

x

70

100

100

100

100

x

100

670

2

Kožúšek Ivan

100

23

70

100

45

70

23

45

23

70

569

3

Valášek Tomáš

x

70

45

45

45

45

70

70

45

45

480

4

Michalka Jaroslav

70

10

100

23

70

x

45

23

45

x

386

5

Kučiak Kamil

45

23

23

45

x

45

45

10

x

x

236

6

Čibenka Jaroslav

x

x

x

x

x

23

10

45

100

23

201

7

Kumičák Filip

x

x

10

23

23

23

23

23

23

45

193

8

Vojtek Peter

23

x

23

23

23

10

x

23

x

10

135

9

Čibenka Peter

45

x

x

x

10

10

10

10

23

23

131

10

Loduha Milan

x

x

x

x

10

23

10

10

10

23

86

11

Valášek Milan

x

10

23

10

10

x

23

x

x

x

76

12-13

Žuffa Pavol

x

x

x

x

x

x

x

x

70

x

70

12-13

Smolka Martin

x

10

10

x

10

x

10

10

10

10

70

14

Gažo Matej

x

x

x

x

x

23

23

23

x

x

69

15

Krásny Michal

x

10

23

x

23

x

x

x

x

x

56

16

Jarník Miroslav

x

x

x

10

10

10

10

10

x

x

50

17

Žiaček Daniel

x

x

x

23

23

x

x

x

x

x

46

18-20

Molčan Jakub

x

45

x

x

x

x

x

x

x

x

45

18-20

Molčan Samuel

x

45

x

x

x

x

x

x

x

x

45

18-20

Majtán Miroslav

x

x

45

x

x

x

x

x

x

x

45

21

Forgach Peter

23

x

x

10

x

x

x

x

x

x

33

22

Filip Daniel

x

x

x

x

x

x

10

x

x

23

33

23

Jelluš Matej

x

x

x

x

x

10

x

10

10

x

30

24-28

Mazák Miroslav

23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

24-28

Surovčák Tomáš

23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

24-28

Šesták Michal

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

24-28

Dužek Pavol

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

24-28

Lucky Vladimír

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

29-30

Kutiš Rony

x

x

x

x

10

x

10

x

x

x

20

29-30

Smolka Michal

x

x

x

x

x

x

x

10

10

x

20

31-44

Janík Jozef

x

10

x

x

x

x

x

x

x

x

10

31-44

Paška Martin

x

10

x

x

x

x

x

x

x

x

10

31-44

Bielik Marek

x

x

10

x

x

x

x

x

x

x

10

31-44

Hnát Jozef

x

x

x

10

x

x

x

x

x

x

10

31-44

Koleno Matúš

x

x

x

10

x

x

x

x

x

x

10

31-44

Tuka Jozef

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10

31-44

Bobocký Rastislav

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10

31-44

Leitmann Ivan

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

10

31-44

Zelník Martin

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

10

31-44

Tománek Michal

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

10

31-44

Čvanda Jakub

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

10

31-44

Paroha Ján

x

x

x

x

x

x

10

x

x

x

10

31-44

Korec Vladimír

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

10

31-44

Pavlík Ivan

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

10

45-47

Danihlík Igor

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

45-47

Čiernik Sebastián

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

45-47

Leitmann Marián

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

1

DVOJHRA ŽENY

Hráčom získané body za jednotlivé turnaje ABL 2013/14

PORADIE

Priezvisko Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1

Hulínová Zdenka

45

45

23

70

70

100

70

45

45

100

613

2

Rábiková Zuzana

70

45

23

100

45

23

45

70

45

45

511

3

Remencová Ľubomíra

x

x

100

x

100

x

100

100

100

x

500

4

Tekeľová Katarína

-

70

70

45

x

45

23

x

70

70

393

5

Jágriková Slávka

45

23

23

45

23

23

10

23

23

23

261

6

Rumpelová Lucia

100

100

45

x

x

x

x

x

x

x

245

7

Michalková Milada

23

23

23

23

23

23

10

x

23

x

171

8

Šlesaríková Tatiana

x

x

x

x

x

70

45

45

x

x

160

9-10

Klačanská Vladimíra

x

x

x

x

23

45

23

x

x

x

91

9-10

Hesková Mária

x

x

45

x

x

x

23

23

x

x

91

11

Hešterová Ivana

x

x

x

23

10

23

23

x

x

x

79

12

Moravíková Veronika

23

23

10

x

x

x

x

x

x

x

56

13-14

Šimáčková Erika

x

x

x

x

x

x

x

23

23

x

46

13-14

Holienčíková Eva

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

46

15

Filipová Michaela

x

x

x

x

45

x

x

x

x

x

45

16-18

Tomášová Natália

-

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Hološková Miriama

x

x

x

23

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Šulcová Jana

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

19

Smolková Lucia

x

x

x

x

10

x

10

x

x

x

20 

ŠTVORHRA ŽENY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie

Priezvisko

Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1 – 2

Rábiková

Zuzana

x

100

70

70

100

100

45

70

100

70

725

1 – 2

Jágriková

Slávka

x

100

70

70

100

100

45

70

100

70

725

3

Hulínová

Zdenka

x

70

100

100

70

x

70

100

70

45

625

4

Remencová

Ľubomíra

x

x

45

100

45

x

100

45

70

x

405

5

Hesková

Mária

x

x

45

x

45

x

100

45

x

100

335

6

Tekeľová

Katarína

x

45

45

45

x

x

x

x

45

100

280

7

Michalková

Milada

x

45

45

45

23

45

23

x

45

x

271

8

Šlesariková

Tatiana

x

x

x

x

x

70

45

100

x

x

215

9

Hešterová

Ivana

x

x

x

45

45

70

45

x

x

x

205

10

Rumpelová

Lucia

x

70

100

x

x

x

x

x

x

x

170

11

Klačanská

Vladimíra

x

x

x

x

70

x

70

x

x

x

140

12

Holienčíková

Eva

x

x

x

x

x

x

x

45

x

45

90

13

Michalková

Zuzana

x

x

23

x

x

45

x

x

x

x

68

14

Smolková

Lucia

x

x

x

x

23

x

23

x

x

x

46

15-17

Hološková

Miriama

x

x

x

45

x

x

x

x

x

x

45

15-17

Filipová

Michaela

x

x

x

x

45

x

x

x

x

x

45

15-17

Šimáčková

Erika

x

x

x

x

x

x

x

45

x

x

45

18-20

Moravíková

Veronika

x

x

23

x

x

x

x

x

x

x

23

18-20

Mišáková

Zlatica

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

18-20

Šulcová

Jana

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23 

ŠTVORHRA MUŽI

Hráčom získané body za jednotlivé turnaje ABL 2013/14

Poradie

Priezvisko

Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1

Valášek

Tomáš

x

45

45

45

100

100

70

100

100

70

675

2

Loduha

Milan

100

100

70

70

23

45

45

70

45

45

613

3

Kučiak

Kamil

70

45

100

100

45

70

23

45

70

x

568

4

Vojtek

Peter

70

45

100

100

45

70

x

45

x

45

520

5

Michalka

Jaroslav

45

45

45

x

100

x

70

100

100

x

505

6

Filip

Daniel

45

23

23

45

70

45

45

45

45

100

486

7

Paroha

Ján

100

100

70

x

23

45

45

x

x

x

383

8

Pilko

Tomáš

x

70

x

x

23

100

100

x

x

70

363

9

Kumičak

Filip

x

x

x

45

70

x

45

45

45

100

350

10

Kožúšek

Ivan

23

x

45

70

x

x

23

70

45

45

321

11

Smolka

Martin

x

23

x

x

23

x

23

x

23

45

137

12

Kutiš

Rony

x

x

x

x

23

x

100

x

x

x

123

13

Valášek

Milan

x

x

23

45

45

x

x

x

x

x

113

14

Jarník

Miroslav

x

x

x

23

10

23

23

23

x

x

102

15-16

Čibenka

Jaroslav

x

x

x

x

x

x

23

23

23

23

92

15-16

Čibenka

Peter

x

x

x

x

x

x

23

23

23

23

92

17

Hanták

Ladislav

x

x

x

x

45

45

x

x

x

x

90

18-19

Paška

Martin

x

70

x

x

x

x

x

x

x

x

70

18-19

Korec

Vladimír

x

x

x

x

x

x

x

x

70

x

70

20

Gažo

Matej

x

x

x

x

x

23

23

23

x

x

69

21

Surovčák

Tomáš

45

23

x

x

x

x

x

x

x

x

68

22

Forgach

Peter

23

x

x

23

x

x

x

x

x

x

46

23-24

Mazák

Miroslav

45

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

23-24

Majtán

Miroslav

x

x

45

x

x

x

x

x

x

x

45

25

Žiaček

Daniel

x

x

x

23

10

x

x

x

x

x

33

26-42

Molčan

Samuel

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

26-42

Molčan

Jakub

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

26-42

Dužek

Pavol

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

26-42

Koleno

Matúš

x

x

x

23

x

x

x

x

x

x

23

26-42

Mozgo

Noro

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

26-42

Bobocký

Rastislav

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

26-42

Tuka

Jozef

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

26-42

Leitmann

Ivan

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

23

26-42

Leitmann

Marián

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

23

26-42

Čvanda

Jakub

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

23

26-42

Zelník

Marek

x

x

x

x

x

23

x

x

x

x

23

26-42

Kučiak

Jozef

x

x

x

x

x

x

23

x

x

x

23

26-42

Žuffa

Pavol

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

26-42

Lucky

Vladimír

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

26-42

Jelluš

Matej

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

26-42

Pavlík

Ivan

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

26-42

Smoka

Michal

x

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

43-44

Čiernik

Sebastián

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10

43-44

Andel

Peter

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10 

ŠTVORHRA MIX – MUŽI

Hráčom získané body za jednotlivé turnaje ABL 2013/14

Poradie

Priezvisko

Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1

Kučiak

Kamil

45

45

23

100

23

70

70

100

70

x

546

2

Vojtek

Peter

100

45

45

70

45

23

x

70

x

45

443

3

Valášek

Tomáš

x

100

23

23

45

23

23

x

45

100

382

4

Filip

Daniel

70

23

23

45

23

45

10

23

45

70

377

5

Valášek

Milan

x

70

70

45

70

23

45

x

x

x

323

6

Kumičak

Filip

x

x

23

23

23

45

45

23

23

45

250

7

Gažo

Matej

x

x

x

x

x

100

100

45

x

x

245

8

Paroha

Ján

x

x

100

x

100

10

23

x

x

x

233

9

Michalka

Jaroslav

45

23

45

23

10

x

23

x

23

x

192

10

Čibenka

Jaroslav

x

x

x

x

x

x

23

23

100

23

169

11

Jelluš

Matej

x

x

x

x

x

10

x

45

23

x

78

12

Jarník

Miroslav

x

x

x

10

10

23

10

x

x

x

53

13

Surovčák

Tomáš

23

23

x

x

x

x

x

x

x

x

46

14-15

Žiaček

Daniel

x

x

x

23

10

x

x

x

x

x

33

14-15

Čibenka

Peter

x

x

x

x

10

x

x

x

x

23

33

16-18

Mazák

Miroslav

23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Krásny

Michal

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Mozgo

Noro

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

19

Smolka

Martin

x

x

x

x

10

x

10

x

x

x

20

20

Loduha

Milan

x

x

10

x

x

x

x

x

x

x

10

ŠTVORHRA MIX – ŽENY

Hráčom získané body za jednotlivé turnaje ABL 2013/14

Poradie

Priezvisko

Meno

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JÚN

Body spolu

1

Hulínová

Zdenka

100

45

45

100

23

70

70

100

70

45

668

2

Tekeľová

Katarína

x

70

70

45

70

23

45

x

45

100

468

3

Remencová

Ľubomíra

x

x

100

70

100

x

23

70

100

x

463

4

Rábiková

Zuzana

70

23

23

45

23

45

10

23

45

70

377

5

Jágriková

Slávka

45

45

23

23

23

45

45

23

23

45

340

6

Šlesaríková

Tatiana

x

x

x

x

x

100

100

45

x

x

245

7

Michalková

Milada

45

23

45

23

10

10

23

x

23

x

202

8

Rumpelová

Lucia

23

100

23

x

x

x

x

x

x

x

146

9

Hesková

Mária

x

x

10

x

45

x

23

x

x

23

101

10

Klačanská

Vladimíra

x

x

x

x

45

23

23

x

x

x

91

11

Šimáčková

Erika

x

x

x

x

x

10

x

45

23

x

78

12

Michalková

Zuzana

x

x

23

23

x

23

x

x

x

x

69

13

Hešterová

Ivana

x

x

x

10

10

23

10

x

x

x

53

14-15

Moravíková

Veronika

23

23

x

x

x

x

x

x

x

x

46

14-15

Holienčíková

Eva

x

x

x

x

x

x

x

23

x

23

46

16-18

Tomášová

Natália

x

23

x

x

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Hološková

Miriama

x

x

x

23

x

x

x

x

x

x

23

16-18

Mišáková

Zlatica

x

x

x

x

23

x

x

x

x

x

23

19

Smolková

Lucia

x

x

x

x

10

x

10

x

x

x

20

20-21

Filipová

Michaela

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10

20-21

Šulcová

Jana

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

10