Výplet

Ako si zvoliť správny výplet?

 

Túto otázku by si mal klásť každý bedmintonista, tenista, squashista , aby zistil , aký výplet skutočne potrebuje a aké napätie výpletu je vhodné práve pre jeho osobu. Veľa hráčov nemá tie správne informácie vlastnostiach a možnostiach výpletov, aby mohli zistiť skutočne čo je pre nich to najlepšie. Práve tieto fakty boli dôvodom napísania tohto článku a teda priblížiť hráčom základné pojmy, ako je výplet, napnutie, životnosť výpletu , aby si do budúcna vedeli vybrať to pravé „orechové“ pre ich osobu.

 

VÝPLET – STRING

Ani Lin Dan, ani Rafael Nadal by nedokázali zahrať s najkvalitnejším rámom na svete, pokiaľ nebudú mať správne vypletenú raketu s vhodne zvoleným výpletom. Výplet je nosnou časťou rakety, či už v tenise, bedmintone, alebo squash-i.

Výplet, ktorý sa dodáva v raketách pri ich predaji je vypletený výrobcom rakiet a tento sa obecne nazýva – reklamný.  Dôvod použitia tohto výpletu výrobcom je daný dĺžkou časového úseku od výroby, resp. vypletenia rakety ku predaju rakety konečnému spotrebiteľovi. Čas, ktorý uplynie od výroby rakety, resp. vypletenia až po kúpu rakety zákazníkom môže byť aj rok a viac. Preto výrobcovia odporúčajú si hneď raketu po zakúpení u predajcu nechať vypliecť u predajcu (vypletača), ktorý Vám vie odborne poradiť, aký výplet a aké napätie treba zvoliť pre Váš systém hry. 

Pôvodný – reklamný výplet od momentu napnutia postupom času stráca svoje ideálne hracie vlastnosti a aj rekreačný hráč veľmi ľahko zistí rozdiel medzi novým a starým výpletom – zlá kontrola dĺžky úderov, nízka razancia smečov, premenlivá odrazová schopnosť a mnoho ďalších negatívnych vlastností, ktoré vplývajú na kvalitu hry. Kvalita a sila napnutia a taktiež materiál výpletu veľmi ovplyvňujú hracie vlastnosti rakety, preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť aj výpletu a jeho napnutiu , tak isto ako aj výberu rakety.

Pochopiteľne je veľmi dôležité , aby bola raketa, či už bedmintonová, tenisová, alebo squashová vypletená nielen precízne (vzhľadovo) , ale hlavne po technickej stránke správne. Nesprávne zvolený postup pri vypletaní rakety môže poškodiť rám a tým znehodnotiť celú raketu.

 

NAPNUTIE  – TENSION

Výber správneho výpletu je len jednou časťou k úspechu pri vypletaní rakety pre určitý herný štýl hráča. Práve správne napnutie výpletu je veľmi dôležitou časťou pri ovplyvnení herných vlastností výpletu, resp. rakety.

Vyššie napnutie = citlivosť, precíznosť

Mnoho hráčov si mylne myslí, že vyšším napnutím výpletu získajú silnejší úder. Výplet napnutí na vyššiu váhu Vám umožní zahrávať údery s lepšou citlivosťou a vyššou presnosťou , naopak zmenší sa ideálny bod dotyku raketa – košík a preto bude ťažšie trafiť košík ideálnym spôsobom.

 

Nižšie napnutie = vyššia sila úderu, razantnejšie smeče

Rakety napnuté na nižšie napätie využívajú trampolínový efekt. Je to efekt, pri ktorom sa výplet s nižším napätím naťahuje pri kontakte s rakety s košíkom, pričom sa následne rýchlo stiahne na pôvodnú veľkosť. Tento trampolínový efekt pridáva úderu silu a preto zvyšuje rýchlosť smečom hráča.

V prípade napnutia rakety na vyššiu váhu , tento trampolínový efekt je potlačený a je omnoho menší, pretože výplet stráca vôľu a je čiastočne znemožnená jeho elasticita. Výhodou viac napnutého výpletu je fakt, že zostáva rovnejším, čo hráčovi poskytuje vyššiu kontrolu nad smerom úderu. Dôležitou informáciu je fakt, že príliš napnutý výplet rýchlejšie praská , ale zas málo napnutý výplet nám spôsobuje zníženú kontrolu nad úderom a nižšiu silu úderu.

Fakty o vypletaní!!!

  1. Rakeka po vypletení stratí cca 10 % sily napätia výpletu deň po jej vypletení – bez toho, aby sa s ňou hralo. Je to prirodzený efekt, kedy sa vyrovnávajú sily medzi raketou a výpletom.
  2. Fyzicky silnejší hráč, môže zvýšiť schopnosť ovládať údery tak, že bude hrať s tvrdším výpletom.
  3. Hráč preferujúci čo najsilnejšie údery  – mäkší výplet
  4. Vyvážený štýl hry – sila a presnosť – napätie výpletu približne v polovici medzi odporúčanými hodnotami .

Rada pre hráčov!!!

V prípade, že poznáte silné a slabé stránky Vašej hry, je možné nastaviť si napnutie výpletu tak, aby ste sa sa pokúsili odstrániť svoje herné nedostatky. Ak máte vedomosti, akým spôsobom pôsobí sila napätia výpletu na hru , tým optimalizujete svoju vlastnú hru!!!

Názorná tabuľka, ktorá zobrazuje vplyv napnutia výpletu na Vašu hru

NAPNUTIE (TENSION)

SILA (POWER)

OVLÁDATEĽNOSŤ KOŠÍKA       (SHUTTLE MANEUVERABILITY)

TRVÁCNOSŤ VÝPLETU (STRING DURABILITY)

CIT ÚDERU (HIT FEELING)

VIBRÁCIE RAKETY  

(RACQUET REPULSION)

Nižšie

Vyššia

Nižšia

Vyššia

Vyšší

nižšie

Vyššie

Nižšia

Vyššia

Nižšia

Nižší

vyššie

 

 

 

 

ŽIVOSTNOSŤ VÝPLETU

Závisí od druhu použitého výpletu, hrúbky, napätia, ale aj na povrchu, na ktorom sa hrá (pri tenise – antuka – vyšší sklon k praskaniu výpletu). Poznáme pravidlo, že výplet by nemal byť v rakete dlhšie ako je 40 hracích hodín, resp. 6 mesiacov (a to aj v prípade, že sa s raketou nehralo) to platí pre najodolnejšie výplety, pri určitých typoch výpletov je vypletanie uskutočniť ešte skôr. Výplet každým dňom stráca svoje herné vlastnosti a to aj v prípade, že sa s raketou nehráva, ide o prirodzené opotrebenie vplyvom času.  Je dobré vymieňať si výplet aspoň tak často, ako hrávate do týždňa , ale nie však menej ako 2-krát ročne.

HRÚBKA VÝPLETU

Jednou z najdôležitejších vlastností pri výbere výpletu je jeho hrúbka. Každý hráč by mal vedieť, akú hrúbku výpletu má v súčasnosti vo svojej rakete a ďalej by mal poznať ako hrúbka výpletu ovplyvňuje jeho hru.

Tenšie výplety sa vyrábajú prevažne s odolnejších materiálov preto sa javia „silnejšie“ ako hrubé výplety, avšak sú menej trvácne a to znamená že výplet nám praská skôr ako u hrubších výpletov. Tenšie výplety majú vyššiu pružnosť, čiže pri dopade košíka na raketu sa naťahujú viac ako hrubé výplety a tým nám generujú vyššiu silu úderu.

VÝBER VÝPLETU

Súčasná doba poskytuje široký výber či už bedmintonových, alebo tenisových výpletov. Mnoho spoločností ponúka širokú „paletu“ výpletov rôznych vlastností, ktoré nám garantujú trvácnosť, kontrolu, silu úderu… Je len na nás aký štýl hry preferujeme a tým, že poznáme silné a slabé stránky svojej hry , vieme vlastnú hru „vytuningovať“ vhodným výpletom a správnym napnutím daného výpletu.

Faktory ovplyvňujúce vlastnosti výpletov sú :

  • materiál, z ktorého je daný výplet vyrobený,
  • konštrukčné riešenie výpletu,
  • hrúbka výpletu.

DOPORUČENIE!!!

Ak hráč nevie aké napätie výpletu mu sedí najviac, je vhodné začať stredne zvoleným napätím výpletu a postupne hľadať napätie, ktoré bude vyhovovať Vášmu štýlu hry.

Dôvody praskania výpletov

Prečo vlastne praskne výplet? Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Jedným z dôvodov je pri vyššom napnutí výpletu praská výplet pri zlom načasovaní úderu, kde košík zasiahneme blízko rámu rakety, čo spôsobí vysoké napätia na malú plochu (čo znamená 1 – 2 struny rakety) a výplet pod týmto tlakom praská.

Ďalším dôvodom je tzv. „zárez“ , ktorý vzniká keď sa stretá košík s raketou v bode kríženia sa horizontálnych a vertikálnych sa strún výpletu. Trenie výpletu v v bode kríženia sa strún spôsobuje často zárezy, ktoré spôsobujú prasknutie výpletu. Hrubšia alternatíva výpletov je v tomto prípade výhodnejšia , pretože vydržia dlhšie.

Hrúbky bedmintonových výpletov sa pohybujú v rozmedzí od 0,60 mm do 0,90 mmn

Hrúbka tenisových výpletov od 1 mm do 1,50 mm.

Výsledná tabuľka informujúca o hrúbke výpletu s kombináciou rôzneho napätia výpletu a vplyv týchto faktorov na herné vlastnosti.

HRÚBKA VÝPLETU/

NAPÄPIE VÝPLETU

TRVÁCNOSŤ (DURABILITY)

KONTROLA

(CONTROL)

SILA

(POWER)

Tenký výplet/

voľnejšie napätie

Priemerná

Nízka

Vysoká

Tenký výplet/

silnejšie napätie

Nízka

Priemerná

priemerná

Hrubý výplet/

 voľnejšie napätie

Vysoká

Priemerná

Priemerná

Hrubý výplet /

silnejšie napätie

Vysoká

Priemerná

nízska