ROZPIS SÚŤAŽE

Rozpis súťaže pre IV.ligu zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR západ v súťažnom ročníku 2014/2014.

IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2014/15

Správy č.1 

Rozpis súťaže

Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 24.6.2014 a tohto rozpisu.

Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 15.9.2014 a súpiska družstva (3x) zaslaná riadiacemu súťaže do 30.9.2014.

Prihlásené družstvá (26):

 • HK Filozof Bratislava C
 • HK Filozof Bratislava E
 • AŠK Fénix Bratislava B
 • AŠK Fénix Bratislava C
 • ŠK baču Jana Bratislava
 • RSL Bratislava
 • ŠKBe Koliba Bratislava C
 • MBK PE Malinovo B
 • MBK PE Malinovo C
 • MBK PE Malinovo D
 • BK GYPY Piešťany A
 • BK GYPY Piešťany B
 • BO pri STK Veľká Mača
 • BK OŠK Dolný Ohaj
 • A team Nové Zámky
 • TJ Lokomotíva Bánov
 • ŠK BENNI Nitra
 • CEVA Trenčín D
 • CEVA Trenčín E
 • BK MI Trenčín C
 • BK Racquets Púchov A
 • BK Racquets Púchov B
 • BO TJ Sokol Ilava B
 • AC UNIZA Žilina A
 • AC UNIZA Žilina B
 • Kyklop BC Martin B.

Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

Súťaž sa odohrá v 2 častiach.

Základná časť sa odohrá v prvých 3 kolách v 3 skupinách – BRATISLAVA, JUH a SEVER a následne prelínacia časť vo 4-6 kole.

V prelínacej časti budú vytvorené 3 skupiny po trojiciach z každej skupiny základnej časti. Prvé 3 družstvá z každej zákl. skupiny po 3.kole budú hrať spolu o celkové 1.-9.miesto IV.ligy a 2 postupové miesta do III. ligy, družstvá zo 4.-6. miesta zákl. skupín budú hrať o celkové 10.-18.miesto a napokon posledné družstvá zo 7.-10. miesta zákl. skupín odohrajú prelínaciu časť o konečné 19.-26.miesto IV. ligy.

Body zo základných skupín sa do prelínacej časti nezapočítavajú. Na konci súťaže bude mať IV. liga teda jednu spoločnú tabuľku a poradie družstiev v nej môže mať význam pri prípadnej reorganizácii ligových súťaží od ďalšieho ročníka 2015/16.

Právo usporiadať 4., 5. a 6. kolo v prelínacej časti budú mať prednostne družstvá umiestnené na 1., 4. a 7. mieste v jednotlivých skupinách po odohratí 3.kola základnej časti.

Rozdelenie družstiev do dvojičiek/trojičiek v základných skupinách (podrobné rozlosovanie IV. ligy bude zverejnené v prílohe):

Skupina BRATISLAVA (7):

BA1: HK Filozof Bratislava C, HK Filozof Bratislava E

BA2: AŠK Fénix Bratislava B, AŠK Fénix Bratislava C

BA3: ŠKbJ Bratislava, RSL Bratislava

BA4: ŠKBe Koliba Bratislava C

Skupina JUH (10):

J1: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, MBK PE Malinovo D

J2: BK GYPY Piešťany A, BK GYPY Piešťany B, ŠK BENNI Nitra

J3: BK OŠK Dolný Ohaj, Lokomotíva Bánov, A team Nové Zámky

J4: BO pri STK Veľká Mača

Skupina SEVER (9):

S1: CEVA Trenčín D, CEVA Trenčín E, BK MI Trenčín C

S2: BK Racquets Púchov A, BK Racquets Púchov B, TJ Sokol Ilava B

S3: UNIZA Žilina A, UNIZA Žilina B, Kyklop BC Martin B

Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 – 11.00 – 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl.IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2014-2015

Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev

originály všetkých zápisov o stretnutí

Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

Prvé dve družstvá zo skupiny o celkové 1.-9. miesto po prelínacej časti získavajú právo postupu do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto družstiev nemá záujem o postup do III.ligy Západ, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava ďalšie družstvo v poradí podľa konečnej tabuľky IV. ligy.