Malou čiastkou k veľkým veciam – PRISPEJTE AJ VY!!!

titulka

PRISPEJTE NA DOBRÚ VEC – KOŠÍKOM K ÚSPECHU

Sme Bedmintonový klub RACQUETS Púchov, ktorý už viac ako rok a pol pracuje s detičkami a mladými v rôznych vekových kategóriach od 6 do 19 rokov.

Chceme dávať deťom čo najviac, chceme im dať to čo si naozaj zaslúžia a to je kvalitný tréning s adekvátnymi pomôckami, ktorými sú pre bedmintonistov hlavne pierkové košíky.

Možno aj VAŠE dieťa bude chcieť hrávať niekedy bedminton a bude potrebovať pomoc od druhých, aby mohlo dobre a plnohodnotne trénovať.

Aj s VAŠIMI silami dokážeme zabezpečiť pierkové košíky do ďalšej sezóny 2014/15 pre detičky v našom klube. Náklady na košíky v sezóne 2013/14 boli vo výške 2837,50 €. 

Prosíme o finančný príspevok vo Vami zvolenej výške. Akákoľvek čiastka nám pomôže splniť cieľ – a to je zabezpečenie košíkov pre deti na sezónu 2014/15.

Naše deti sú VÁM už vopred vďačné za VAŠU POMOC.  ĎAKUJEME!!!

Cieľová čiastka = 2000 €  (suma, ktorú potrebujeme získať na zakúpenie košíkov)

Číslo účtu, kam môžete Vaše príspevky zasielať:

VÚB a.s.

3082321759/0200

Do informácie pre príjemcu – napíšete: príspevok na košíky + Vaše celé meno

Darca s najvyššou darovacou sumou bude odmenený 1 tubou pierkových košíkov a tričkom BKR Púchov.

kosikom_k_uspechu


Ak sa Vám tento článok páčil, môžte ho zdielať ... :)