BKR YOUTH CUP 2016

BK RACQUETS YOUTH CUP 2016

OTVORENÝ MEDZINÁRODNÝ BEDMINTONOVÝ TURNAJ

OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT

DVOJHROVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

YOUTH SINGLES TOURNAMENT

SOBOTA / SATURDAY – U11 + U15

NEDEĽA / SUNDAY – U13 + U17

 

NÁZOV PODUJATIA /  TOURNAMENT NAME

BK RACQUETS YOUTH CUP 2016 

otvorený medzinárodný turnaj  mládeže v bedmintone

BK RACQUETS YOUTH CUP 2016

open international badminton youth tournament

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

BADMINTON CLUB RACQUETS PÚCHOV

TERMÍNY / DATES

SATURDAY  11TH of Jun 2016  from 09:00 a.m. SINGLES  U11+U15

SUNDAY      12TH of Jun 2016  from 09:00 a.m. SINGLES  U13+U17

MIESTO / PLACE

ADRESA / ADDRESS

GPS COORDINATES

HALL WEB PAGE

KURTY / COURTS

Mestská športová hala Púchov – MŠK Púchov

Ul. 1. Mája 834/29; Púchov 020 01

49° 7′ 6.7143649″ N / 18° 19′ 22.3990059″ E
http://msk.mskpuchov.sk/sportova-hala/

4 kurty/ 4 courts

DISCIPLÍNY /EVENTS

Dvojhry chlapcov a dievčat / Boys and girls singles only

U11 – 2005 and younger

U13 – 2003 – 2004

U15 – 2001 – 2002

U17 – 1999 – 2000

Časový harmonogram/

Time Schedule

8:00 – 8:30 – prezentácia /presentation

9:00 – začiatok hry / first games ( SATURDAY – SUNDAY)

PO POSLEDNOM ZÁPASE/AFTER LAST MATCH-vyhodnotenie/evaluation

HRACÍ SYSTÉM / SYSTEM OF PLAY

IBA DVOJHRY  / ONLY SINGLES

Hrací systém na 2 porážky. / Systém of play on 2 lost games.

Hrá sa na 2 víťazné sety do 15 bodov. / Best of 3 games to 15 points.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny herného systému v prípade vysokého, alebo nízkeho počtu účastníkov!

The tournament organizers reserve the right for changes or adjustments due to number of players.

Garantujeme každému hráčovi dva zápasy.

We guarantee every player two games.

LIMITOVANÝ POČET HRÁČOV /

PARTICIPANTS LIMITATION

maximálne 64 hráčov v jednej kategórií ( 32 chlapcov + 32 dievčat) poradie prijatia prihlášok je rozhodujúce, uzávierka prihlášok 31.5.2016 o 18:00

maximum 64  players in on category ( 32 boys + 32 girls) , the receipt of the entries is decisive; entry closure is 31.5.2016 at 18:00 PM.

KATEGÓRIE / CATEGORIES

dvojhra chlapci a dievčatá  / boy´s and girls  singles

Hráč môže odohrať za 2 dni 2 turnaje v dvoch rozdielnych kategóriách. (Napr. SOBOTA – U11 a NEDEĽA – U13)

Players can play during 2 days two tournaments in the two different cagegories. (For example: SATURDAY – U11 and SUNDAY – U13)

NASADENIE / SEED

LOSOVANIE / DRAW

Podľa národných priebežných rebríčkov v sezóne 2015/16.

According to the national interim ranking in the season 2015/16.

Losovanie v deň turnaja o 8:40

Draw will be provide in the day of tournament at 08:40 a.m.

CENY / PRIZES

Poháre, medaile a ceny pre prvých troch hráčov z každej kategórie.

Trophies, medals and prizes for the first three players in each event.

 

KOŠIKY /SHUTTLECOCKS

Vlastné pierkové v schválenom poradí SZBe, podľa rozpisu súťaží na sezónu 2015/16. (Prednosť budú mať košíky YONEX). Košíky YONEX sa budú dať zakúpiť v hale.

Own feather shuttlecocks in the approved order by SZBe, according to the Schedule of competition on season 2015/16. (Preferred will be YONEX feather shuttlecocks). YONEX shuttlecocks can be bought in the hall.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV /

ENTRY REGISTRATION

Prihlášky zasielajte na e-mail:  c.milos85@gmail.com nie po ukončení registrácie.

The entry should be send toc.milos85@gmail.com not later than entry deadline.

UKONČENIE REGISTRÁCIE / ENTRY DEADLINE

31. 5. 2016 o 18:00

31ST MAJ 2016 at 18:00

INFORMÁCIE / INFORMATION

Ing. Miloslav Čuntala

e-mail: c.milos85@gmail.com

mobile: +421 902 414 313

Štartovné / Entry Fees

8 € ,- za účastníka za jednu kategóriu

14 € za účastníka za dve kategórie

8 € ,-per participant for one category

14 € per participant for two categories

Platba / Payment

v deň turnaja

on the day of tournament

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

3 € za osobu / noc – v telocvični na žinenkách

3 € per person/ night – in sport hall

Prosím prineste si vlastné spacáky, karimatky. Každý klub musí poslať zodpovednú osobu, ktorá bude spať s deťmi v hale.

Please bring your own sleeping bags and inflatable mattresses. Each club must send a responsible person for supervising overnight in the hall.

Penzióny a priváty v okolí cca 10 – 20 €/osoba/noc

Private apartments around hall (cca 10–20€/person/night)

VYPLETANIE / STRINGING

Vypletací servis – vypletanie rakiet v hale

Stringing service – stringing racquets in hall

RAŇAJKY / BREAKFAST

3 € na osobu/deň

3 € per person/day

Do prihlášky je potrebné uviesť počet osôb na raňajky.

It Is necessary to specify number of persons for breakfast.

BUFFET

OBED / LUNCH

VEČERA / DINNER

Občersvenie a strava budú počas turnaja zabezpečené formou bufetu v hale.

Snack and meal will be provide in bufet stage in hall.

GRILOVAČKA – VEČERNÁ PÁRTY BBQ – EVENING PARTY

V sobotu po turnaji bude gril párty na ukončenie sezóny.

Grill party due to ending sesson after Saturday tournament

KAVIAREŇ / CAFETERIA

BAR

Kaviareň a bar so širokou ponukou nápojov a koláčov. 

Cafeteria and a bar with special offers such a hot and cold drinks as well as many different cakes and drinks