Informácie o BLR

BEDMINTONOVÁ LIGA BKR (BL BKR) 2012/13

JANUÁROVÁ ČASŤ LIGY

Bedmintonová liga registrovaných hráčov

Miesto konania: ŠPORT CENTRUM Púchov
Dátum konania: 19.1. 2013 /sobota/
Organizátor: Čuntala Miloš (predseda Bedmintonového klubu RACQUETS Púchov)
Informácie: Čuntala Miloš: 0902 414 313,

e-mail: milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk

Právo účasti: registrovaní hráči na SZBe hrajúci  III. a IV. ligu zmiešaných družstiev (nie vyššie ligy!!!) ; právo účasti majú samozrejme aj amatérski hráči
Štartovné: dvojhra – 8€/osoba,  štvorhra – 4€/osoba
Registrácia: Miloš Čuntala: 0902 414 313; milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk;

najneskôr do 16.1.2013 do 22 hod.!!! 

(len v prípade nenaplnenia kapacity turnaja do daného termínu, je možné registrovať sa aj po tomto termíne!!!)

Prezentácia: v deň turnaja do 8:30 hod.
Zahájenie: cca 8:45 hod.
Úvodné zápasy: cca 9:00 hod. – dvojhry (muži, ženy)

cca 12:00 hod. – štvorhry (muži a mix)

Ukončenie: cca o 18 hod. (záverečné zhodnotenie Januárovej časti BL BKR 2012/13 bez odmeňovania víťazov) – odmeňovanie víťazov hodnotnými cenami až po skončení posledného kola BL BKR 2012/13 – (posledné kolo v Máji)
Košíky: v réžií hráčov; hrá sa výhradne s košíkmi YONEX MAVIS 350 (žltá farba, modrý prúžok) – možnosť zakúpenia na recepcií Športcentra
Kategórie: dvojhra muži, dvojhra ženy, štvorhra – muži, štvorhra – mix
Kapacita turnaja: dvojhra muži = 24 miest; dvojhra ženy 24 miest;

štvorhra – muži = 12 tímov; štvorhra – mix = 12 tímov.

Hrací systém: podľa počtu prihlásených, aby každý odohral minimálne 3 zápasy
Rozhodovanie: vo vlastnej réžií hráčov (čiže hráči si rozhodujú sami)
Bodovanie: BL BKR 2012/13 bude bodovaná systémom, ktorý je zverejnený v hernom systéme turnaja. Viď ďalší dokument: hrací systém BL BKR
Vyhodnotenie a odmeňovanie: Vyhodnotenie BL BKR 2012/13 a taktiež odmeňovanie víťazov bude až po poslednom kole BL BKR, čiže v Máji. Odmenené bude 1. – 5. miesto v celkovom poradí všetkých kategórií.
Upozornenie: Hráči sa zúčastňujú podujatia (bedmintonovej ligy) na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. Organizátor súťaže nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu súťažiacich.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny herného systému!!!

Púchov 6.1. 2013                                                                                                Čuntala Miloš