AKO HRAŤ BEDMINTON?

  1. Ako zodvihnúť bedmintonový košík raketou zo zeme???
Prvým bodom zo série trénerských rád “ako hrať bedminton” chcem začať hneď zaujímavou témou pre každého amatérskeho bedmintonistu. Určite sa Vám už stala situácia, kedy ste boli hrať s priateľmi bedminton, či už v nejakom športcentre, alebo obdobnom zariadení a videli ste tam ľudí –  hráčov, ktorí dokážu zdvihnúť bedmintonový košík raketou zo zeme. A možno aj práve Vám preletela hlavou myšlienka “AJ JA BY SOM TO CHCEL VEDIEŤ” . Práve tento prvý článok je zameraný na zdvíhanie bedmintonového košíka zo zeme pomocou bedmintonovej rakety. Dám Vám niekoľko rád, ktoré by mám mohli pomôcť k tomu, aby ste sa veľmi rýchlo naučili tento bedmintonový úkon, pri ktorom si šetríte chrbát, kríže neustálim ohýbaním sa po košík.
Niekoľko bodov pre správne prevedenie tejto činnosti:
  • pri dvíhaní košíka používame forhand-ové, resp. univerzálne držanie rakety,
  • raketu držíme veľmi uvoľnene, len v prstoch ruky,
  • hlavu rakety priložíme na zem tak, že väčšia časť zaoblenia hlavy rakety je na zemi,
  • hlavu rakety priložíme čo najbližšie ku košíku – až na dotyk košíka,
  • hlava rakety je rovnobežne s hlavičkou a telom košíka,
  • následne nastáva proces dvíhania bedmintonového košíka len pomocou prstov ruky, v ktorej držíme raketu a malým pohybom zápästia.

Pre názornú ukážu, ako sa má správe dvíhať bedmintonový košík zo zeme Vám prikladám video s touto činnosťou:  AKO ZDVIHNÚŤ BEDMINTONOVÝ KOŠÍK ZO ZEME

How to pick up badminton shuttlecock